PSC Patients Europe

PSC Patients Europe er en pasientorganisasjon som forsøker å dekke hele Europa og som forsøker å være et tillegg til de nasjonale organisasjonene. FAL er en av disse nasjonale organisasjonene som samarbeider med PSC Patients Europe.

Organisasjonen har egen side på Facebook: https://www.facebook.com/PSCPatientsEurope. FAL oppfordrer alle som er på Facebook om å trykke på “Liker”/”Like” […]


Les mer: PSC Patients Europe

NORIN (Norwegian Inflammation Network)

NORIN (Norwegian Inflammation Network) har nå fått sitt eget nettsted:

http://norinnetwork.no/

NORIN er en møteplass for aktører som er interessert i forskning, innovasjon og kunnskapsformidling.

NORIN er en innovasjonsklynge som skal samle forsknings- og utdanningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner. Klyngen skal tjene som møteplass for aktører innen til forskning, innovasjon og kunnskapsformidling innenfor betennelsessykdommer og immunologi. […]


Les mer: NORIN (Norwegian Inflammation Network)