Styret

Nåværende styre i FAL ble valgt på generalforsamlingen 16.03.2018.

Leder: Espen Bunæs – leder@fal.link, telefon 959 49 561
Nestleder: Line Hole – leder@fal.link
Kasserer og medlemsansvarlig: Ingeborg Andra Dale – kasserer@fal.link, medlemsansvarlig@fal.link

Styremedlemmer: Carl Michael Berg, Eva Vivoll, Jorunn Storhaug Andersen, Marit Olsen, Sven Brun, Vigdis Birkeland og Åse Kjellmo.

FAL-styre 2018

FAL-styre på generalforsamling 2018

Hvis du ønsker å gi informasjon til hele styret, kan dette gjøres til styret@fal.link.
Redaksjonen for nettstedet kan nås ved å sende e-post til redaksjonen@fal.link.

Styret 2018
 

Espen Bunæs (leder)

Line Hole

Line Hole (nestleder og konferanseansvarlig)

Ingeborg Andrea Dale

Ingeborg Andrea Dale (kasserer og medlemsansvarlig)

Åse Kjellmo

Åse Kjellmo (kontakt mot fagmiljø og utlandet)

Jorunn Storhaug Andersen

Jorunn Storhaug Andersen (AIH)

Sven Brun

Sven Brun (AIH, nettside)

Marit Olsen

Marit Olsen (PBC, medredaktør)

Eva Vivoll

Eva Vivoll (medredaktør)

Vigdis Birkeland

Vigdis Birkeland

Carl Michael Berg