Om oss

Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) er en forening for pasienter og pårørende med en eller flere av sykdommene

Foreningen ble opprettet for å være en informasjonskanal og et treffsted for oss som er rammet av disse sykdommene. Det er opprettet flere Facebook-grupper tilknyttet foreningen og det holdes konferanser eller andre møter. Det er i disse Facebook-gruppene at mye av dialogen mellom medlemmene foregår.

Vi oppfordrer medlemmer til å melde seg inn i en eller flere av følgende Facebook-grupper:

På dette nettstedet vil vi informere om konferanser som vi selv arrangerer og vi vil også forsøke å informere om andre møter og arrangementer som kan være av interesse for våre medlemmer.

Vi holder kontakt med søsterorganisasjoner i andre land, og forsøker å holde oss oppdatert på det som foregår av forskning og utvikling internasjonalt.

Foreningen ble stiftet 08.02.2013 og er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 911 577 704.

Bli medlem

Meld deg inn i foreningen ved å sende inn opplysningene om deg selv til e-post: medlemsansvarlig@fal.link. Det er fint om du oppgir følgende opplysninger

  • Fullt navn
  • Adresse, postnummer og sted
  • E-post og telefon
  • Fødselsår
  • Din diagnose (AIH, PBC, PSC), eventuelt beskjed om du er pårørende eller støttemedlem

Medlemskontigent på 50,- kroner settes inn på konto nr: 9858.05.69056.

Kontigenten går til konferanser, medlemsmøter, informasjonsmateriell, utsendelser osv.
Foreningen er drevet på frivillig basis.

Styret i FAL

Nåværende styre i FAL ble valgt på generalforsamlingen 16.03.2018.

Leder: Espen Bunæs – leder@fal.link, telefon 959 49 561
Nestleder: Line Hole – leder@fal.link
Kasserer og medlemsansvarlig: Ingeborg Andra Dale – kasserer@fal.link, medlemsansvarlig@fal.link

Styremedlemmer: Carl Michael Berg, Eva Vivoll, Jorunn Storhaug Andersen, Marit Olsen, Sven Brun, Vigdis Birkeland og Åse Kjellmo.

FAL-styre 2018

FAL-styre på generalforsamling 2018

Hvis du ønsker å gi informasjon til hele styret, kan dette gjøres til styret@fal.link.
Redaksjonen for nettstedet kan nås ved å sende e-post til redaksjonen@fal.link.​

Styret 2018

Espen Bunæs (leder)

Line Hole

Line Hole (nestleder og konferanseansvarlig)

Ingeborg Andrea Dale

Ingeborg Andrea Dale (kasserer og medlemsansvarlig)

Åse Kjellmo

Åse Kjellmo (kontakt mot fagmiljø og utlandet)

Jorunn Storhaug Andersen

Jorunn Storhaug Andersen (AIH)

Sven Brun

Sven Brun (AIH, nettside)

Marit Olsen

Marit Olsen (PBC, medredaktør)

Eva Vivoll

Eva Vivoll (medredaktør)

Vigdis Birkeland

Vigdis Birkeland

Carl Michael Berg
NavnStørrelse
Brosjyre Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) 186.0 KiB
Vedtekter for Forening for autoimmune leversykdommer (11.09.2015)264.9 KiB

 

 

En stor takk til våre sponsorer

Intercept