Bli medlem

  1. Sett inn medlemskontigent på 50,- kroner på konto nr: 9858.05.69056 og skriv navnet ditt i merknader. Eller du kan sende en Vipps til 81695 som merkes med e-postadresse eller tlf.nr
  2. Send så en e-post til medlemsansvarlig@fal.link med følgende info om deg selv:
    • Fornavn og etternavn
    • E-post og tlf.nr
    • Adresse, postnr, sted
    • Fødselsår

Kontigenten går til medlemsmøter, utsendelser osv. Foreningen er drevet på frivillig basis.

Styreleder er Espen Bunæs, e-post leder@fal.link, tlf: 959 49 561.