Bli medlem

 1. Sett inn medlemskontigent på 50,- kroner på konto nr: 9858.05.69056 og skriv navnet ditt i merknader. Eller du kan sende en Vipps til 81695 som merkes med e-postadresse eller tlf.nr
 2. Send så en e-post til medlemsansvarlig@fal.link med følgende info om deg selv:
  • Fornavn og etternavn
  • E-post og tlf.nr
  • Adresse, postnr, sted
  • Fødselsår
  • AIH, PBC, PSC, pårørende eller støttemedlem

Kontigenten går til medlemsmøter, utsendelser osv. Foreningen er drevet på frivillig basis.

Styreleder er Espen Bunæs, e-post leder@fal.link, tlf: 959 49 561.