Presentasjon (pdf) – PBC – Kirsten Muri Boberg

Primær biliær cholangitt – PBC – Kirsten Muri Boberg

Konferanse 14. september 2018 – Forening for autoimmune leversykdommer (FAL)

Rikshospitalet, Blått auditorium, underetasje B1, kl 13:30 – 14:15

Presentasjon (pdf) – AIH – Kristine Wiencke

Autoimmun hepatitt – AIH – Kristine Wiencke

Konferanse 14. september 2018 – Forening for autoimmune leversykdommer (FAL)

Rikshospitalet, Grønt auditorium, underetasje B1, kl 13:30 – 14:15

d) Billeddiagnostiske metoder ved leversykdom (Åse Kjellmo)

Konferanse 09.09.2016 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Billeddiagnostiske metoder ved leversykdom Foredrag holdt av Overlege Åse Kjellmo, Klinikk for bildediagnostikk, St.Olavs Hospital, Trondheim

f) Primær biliær cholangitt – PBC (Kirsten Muri Boberg)

Konferanse 09.09.2016 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Primær biliær cholangitt (PBC) Foredrag holdt av Professor II Kirsten Muri Boberg, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

b) Genetikk ved PSC – og andre autoimmune sykdommer (Tom Hemming Karlsen)

Konferanse 09.09.2016 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Genetikk ved PSC – og andre autoimmune sykdommer Foredrag holdt av Professor Tom Hemming Karlsen

e) Autoimmun hepatitt – AIH (Svein-Oskar Frigstad)

Autoimmun hepatitt (AIH) – Svein-Oskar Frigstad […]


Les mer: e) Autoimmun hepatitt – AIH (Svein-Oskar Frigstad)

a) Fatigue ved kronisk leversykdom – pasientrapporterte endepunkter (Svein-Oskar Frigstad)

a-Hva kan vi gjøre med fatigue? (Svein-Oskar Frigstad) […]


Les mer: a) Fatigue ved kronisk leversykdom – pasientrapporterte endepunkter (Svein-Oskar Frigstad)

b-Regelverk for syke og uføre (Line Hole)

Konferanse 08.05.2015 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Regelverk for syke og uføre. Reformer, alderspensjon, uførepensjon og skatteregler. Foredrag holdt av Line Hole, styremedlem i FAL og konferanseansvarlig.

h) Arbeidsavklaring og uføretrygd (Atle Larsen)

Konferanse 09.09.2016 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Info om arbeidsavklaring og uføretrygd Foredrag holdt av Juridisk rådgiver Atle Larsen, Rettighetssenteret (FFO) – LHL […]


Les mer: h) Arbeidsavklaring og uføretrygd (Atle Larsen)

c-PBC Primær biliær cirrhose (Boberg)

Konferanse 08.05.2015 for Forening for autoimmune leversykdomme – Rikshospitalet Primær biliær cirrhose (PBC) Foredrag holdt av Kirsten Muri Boberg, Seksjon for fordøyelsessykdommer, OUS-Rikshospitalet